Loading...
Predico

Vad vi tror på

Rätt människor ökar möjligheten att nå dina mål. Rätt människor förstärker ditt företags värderingar, inspirerar, engagerar och skapar resultat.
Ökad jämställdhet ger bättre lönsamhet. Män har en fördel i rekryteringssammanhang. Vi bedömer män och kvinnor rättvist och bidrar till ökad lönsamhet.
Emotionell intelligens och samarbetsvilja är exempel på likheter hos bra chefer. Våra metoder bedömer vem som har bäst chefspotential.
Forskning visar att vissa riskpersonligheter presterar bättre i rekryteringssammanhang. Vi identifierar vilka som blir framgångsrika ledare.

Vad vi tror på

Rätt människor ökar möjligheten att nå dina mål. Rätt människor förstärker ditt företags värderingar, inspirerar, engagerar och skapar resultat.
Ökad jämställdhet ger bättre lönsamhet. Män har en fördel i rekryteringssammanhang. Vi bedömer män och kvinnor rättvist och bidrar till ökad lönsamhet.
Emotionell intelligens och samarbetsvilja är exempel på likheter hos bra chefer. Våra metoder bedömer vem som har bäst chefspotential.
Forskning visar att vissa riskpersonligheter presterar bättre i rekryteringssammanhang. Vi identifierar vilka som blir framgångsrika ledare.

Vad vi gör

Det är många delar som ska stämma för att hitta den perfekta medarbetaren. Vi hjälper dig som uppdragsgivare att hitta rätt medarbetare, framförallt ledare och kvalificerade specialister.

Vi förstår din bransch och affär, vi vet var kandidaterna finns, hur du gör dig attraktiv som arbetsgivare och säkerställer att det blir rätt från början. Vi ger tydliga råd, alltid baserade på de resultat ni vill uppnå med rekryteringen. För oss handlar rekrytering om att skapa resultat.

Våra metoder är evidensbaserade och utgår från den senaste forskningen. Vår metod bedömer män och kvinnor på lika villkor, vi identifierar chefspotential och eventuella riskbeteenden bl.a. risk för psykopati och narcissism.

Att rekrytera fel är kostsamt. Att rekrytera rätt är grunden för en långsiktig framgång.

Vi hjälper dig att rekrytera chefer och kvalificerade specialister. Vi ger råd och leder rekryteringen genom hela processen – från första kontakt med de sökande tills kontraktet är påskrivet.

Vi lär oss förstå ditt företag, er affär, marknad, medarbetarkultur och utmaningar. Vi förstår kandidatmarknaden och sätter bedömningskriterier för utvärdering. Projekten leds med tydlighet där vi ger en konkret rekommendation.

Vi använder oss av evidensbaserade metoder och verktyg, inte magkänsla. Beslut tas på objektiva grunder och utan risk för diskriminering. Med traditionella metoder har exempelvis män som grupp en fördel. Vår metod tar hänsyn till det och bidrar till en mer rättvis bedömning – på lika villkor.

För att säkerställa att en anställning blir rätt hjälper vi till att utvärdera en eller flera kandidater som ni själva tagit fram. Vi ger också råd om vad som behöver tillföras för att förmågan hos ditt nuvarande team ska matcha en vald strategi.

Hur utvärderingen genomförs beror på era behov, men baseras alltid på en djup förståelse av er verksamhet och era målsättningar. Processen präglas av struktur och respekt gentemot de sökande.

Vår rapportering ger dig relevant, precis och objektiv information och råd angående en sökande eller ett teams potential att nå framgång.

Rekrytering är mer än att hitta och anställa den rätta kandidaten. För att nå framgång i er rekryteringsprocess, kan vi bidra med rådgivning inom följande områden.

a)  Rekryteringsprocess

b)  Evidensbaserad utvärdering

” Att rekrytera rätt är grunden för en långsiktig framgång. ”

Predico team

Predico har en stark drivkraft att hjälpa företag att skapa resultat och affärsnytta. Vi gör det genom att tillföra rätt chefer och medarbetare. Med lång erfarenhet av chefs- och specialistrekrytering har vi nu utvecklat metoder för att ge ett bättre bidrag till ditt företags lönsamhet.

Predico team

Predico har en stark drivkraft att hjälpa företag att skapa resultat och affärsnytta. Vi gör det genom att tillföra rätt chefer och medarbetare. Med lång erfarenhet av chefs- och specialistrekrytering har vi nu utvecklat metoder för att ge ett bättre bidrag till ditt företags lönsamhet.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Henrik Hemminger

Henrik har haft ledande roller i över 20 år. Han har arbetat med chefsrekrytering och bedömning av ledare under de senaste 12 åren och har grundat Predico med målet att utveckla evidensbaserade metoder och höja kvaliteten inom rekrytering. Henrik är certifierad genom European Federation of Psychologists Association.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Christopher Högberg

Christopher har en Master of science in Management Studies vid Stockholm Business School. Med en övertygelse att mer kunde göras – och bättre – för att hitta den perfekta kandidaten började han på Predico.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Bli en av oss!

Känner du en passion att hjälpa företag att skapa resultat? Vill du vara med och förnya rekryteringsbranschen? Har du ett starkt intresse för kvalificerad personbedömning och delar vår tro att rätt människor på rätt plats är det som gör skillnad för ett företags framgång. Hör av dig om du är intresserad av en dialog.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Henrik Hemminger

Henrik har haft ledande roller i över 20 år. Han har arbetat med chefsrekrytering och bedömning av ledare under de senaste 12 åren och har grundat Predico med målet att utveckla evidensbaserade metoder och höja kvaliteten inom rekrytering. Henrik är certifierad genom European Federation of Psychologists Association.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Christopher Högberg

Christopher har en Master of science in Management Studies vid Stockholm Business School. Med en övertygelse att mer kunde göras – och bättre – för att hitta den perfekta kandidaten började han på Predico.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Bli en av oss!

Känner du en passion att hjälpa företag att skapa resultat? Vill du vara med och förnya rekryteringsbranschen? Har du ett starkt intresse för kvalificerad personbedömning och delar vår tro att rätt människor på rätt plats är det som gör skillnad för ett företags framgång. Hör av dig om du är intresserad av en dialog.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Henrik Hemminger

Henrik har haft ledande roller i över 20 år. Han har arbetat med chefsrekrytering och bedömning av ledare under de senaste 12 åren och har grundat Predico med målet att utveckla evidensbaserade metoder och höja kvaliteten inom rekrytering. Henrik är certifierad genom European Federation of Psychologists Association.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Christopher Högberg

Christopher har en Master of science in Management Studies vid Stockholm Business School. Med en övertygelse att mer kunde göras – och bättre – för att hitta den perfekta kandidaten började han på Predico.

Predico team hjälper företag att skapa resultat och affärsnytta.

Bli en av oss!

Känner du en passion att hjälpa företag att skapa resultat? Vill du vara med och förnya rekryteringsbranschen? Har du ett starkt intresse för kvalificerad personbedömning och delar vår tro att rätt människor på rätt plats är det som gör skillnad för ett företags framgång. Hör av dig om du är intresserad av en dialog.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att skapa resultat genom rätt människor?